Nedělní bohoslužby od června do října 2016

Od června do října 2016 budeme V NEDĚLI v petrovickém kostele slavit mši sv. od 9.30 – a dá li Pán – po kolaudaci našeho nového farního domu Camino – pak můžeme zajít posedět, třeba s dobrou kávou.

Nedělní platnost má i mše sv. v sobotu od 18.00.

Popelka nazaretská – 25.6.2016 v 19 hod

Popelka

Římskokatolická farnost
Praha-Petrovice
a Farní rodinná kapela Familion
vás srdečně zvou
na hudebně−recitační pásmo
POPELKA NAZARETSKÁ
z veršů Václava Renče,
zhudebněných Vítem Petrů,
které se uskuteční
v sobotu 25.6. v 19 hod
v kostele sv. Jakuba St.
Pásmo doprovodí projekce obrazů s křesťanskou tématikou

Dobrovolné vstupné bude věnováno Azylovému domu
Sv. Ludmily v Mokrovratech

Podrobné informace zde.