Pravidelné bohoslužby

Pravidelný program bohoslužeb v týdnu je následující, není-li v programu na daný týden uvedeno jinak:

neděle 8.30 a od 10.00 mše sv.
úterý 18.00 mše sv.
středa 20.45 mše sv.
čtvrtek 18.00 mše sv., po ní obvykle výstav Nejsvětější svátosti se zasvěcením Nejsvětějšímu Srdci Páně
pátek 18.00 mše sv.
sobota 18.00 mše sv. (s nedělní platností), po ní modlitba nešpor

Příležitost ke svátosti smíření: půl hodiny před mší sv., v době adorace po mši sv. ve čtvrtek a 1. pátek v měsíci (od asi 18.45). Též v jiných časech po individuální domluvě s knězem.