Pravidelné bohoslužby

Pravidelný program bohoslužeb v týdnu je následující, není-li v programu na daný týden uvedeno jinak:

neděle  8.00 a 10.00
úterý 18.00 mše sv.
středa 20.45 mše sv.
čtvrtek 18.00 mše sv., po ní adorace Nejsvětější svátosti
pátek 18.00 mše sv.
sobota 18.00 mše sv., po ní modlitba nešpor

Příležitost ke svátosti smíření: půl hodiny před mší sv., v době adorace po mši sv. ve čtvrtek a 1. pátek v měsíci (od asi 18.45). Též v jiných časech po individuální domluvě s knězem.