Archiv pro rubriku: třetí pátky

Třetí pátek v říjnu: o putování z Petrovic do Santiaga – francouzská etapa 2013

Camino 2013 – plakát. Letos pět poutníků z petrovické farnosti pokračovalo dalšími třemi sty kilometry směrem k poutnímu místu Santiago de Compostela ve Španělsku. Obrázky a vzpomínky z cesty po Francii nabízíme i Vám při setkání v pátek 18.10.2013 od 19.00 v sále domu občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice.

Soubor ke stažení: Camino-2013.pdf (PDF, 137KB)

3. pátek v květnu

n_106vystrizek-1341244244 V rámci Roku víry a připomenutí 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu si vás

17. května 2013 od 19.00 hodin

      dovolujeme pozvat na přednášku:

CYRILOMETODĚJSKÁ MISIE

V EVROPSKÝCH  SOUVISLOSTECH

v sále Domu občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice  (Edisonova 429) přednáší

doc. PhDr. Dana Picková, CSc.

 česká historička, která v současné době působí na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako vedoucí Semináře středověkých dějin. Specializuje se na dějiny středověku a raného novověku, zvláště na dějiny východní Evropy a mezinárodních vztahů. freska

Sv. Cyril a Metoděj přinášejí ostatky sv. Klimenta do Říma (papeži Hadriánu II.)          – freska z 11. stol. v bazilice sv. Klimenta v Římě

Originální plakátek zde .

Třetí pátek v březnu

EGYPT3w

– země paradoxů očima antropoložky 

15. března 2013 od 18.45 hodin 

v kostele sv. Jakuba Staršího v Praze-Petrovicích 

přednáší

  RNDr. Petra Havelková

Petra a oslík odvaz wpracovnice Antropologického oddělení Národního muzea a m.j. přímá účastnice výjimečného objevu hrobky princezny Šeretnebtej v egyptském Abúsíru z období 2 500 až  2 350 let před naším letopočtem.

Originální plakátek ke stažení zde.

3. pátek v měsíci listopadu

očima vojenského kaplana

por. Mgr. P. Jan Böhm

bude vyprávět o své letošní misi na americké vojenské základně Shank v afghánském Lógaru.

16. listopadu 2012 od 19 hodin

v sále domu občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice    (Edisonova 429a)

Setkání je veřejné, vstup volný, všichni zájemci srdečně zváni.

Originální plakátek ke stažení zde.

   

 

Další informace zde: 

Na cestách domů – 3. pátek v říjnu

Originální plakátek ke stažení zde.

Na cestách domů

Je možné žít dobře až do konce?

 Konec života čeká každého z nás. Všichni bychom jej rádi prožili důstojně, bez bolesti a mezi svými blízkými. Moderní paliativní péče umí k dobrému umírání přispět: zvládá bolest, nabízí komplexní péči o nemocného a podporu jeho rodině, provází pozůstalé v jejich zármutku.

Domácí hospic Cesta domů poskytuje nevyléčitelně nemocným lidem paliativní péči, která tiší především bolest a mírní další závažné projevy umírání. Poskytuje také podporu rodině a umožňuje, aby člověk v posledních dnech a týdnech života mohl žít důstojně, měl čas na své nejbližší, na rozloučení a mohl být doma. Nabízíme odborné služby lékaře a zdravotní sestry, sociální pracovnice a psychoterapeutky. Zdravotnický tým je pro pacienty a jejich rodiny dostupný 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Doma tak může svůj život dobře dožít i těžce nemocný pacient, který by jinak svůj důležitý poslední čas prožil v nemocnici.

Domácí hospic Cesta domů působí v Praze již jedenáct let. Za dobu své existence pomohl bezmála 1 000 lidem na konci života a jejich rodinám prožít poslední chvíle společně v domácím prostředí.

Cesta domů je poměrně velká organizace s bezmála 30 zaměst- nanci a 50 dobrovolníky. Naše služby zatím bohužel nejsou placené z veřejného zdravotního pojištění. Péče o pacienta stojí přibližně 1 400 Kč denně, pacienti si připlácejí 200 Kč na den. Získat pro tuto jedinečnou službu prostředky je velmi náročné. V současnosti financujeme naše aktivity z darů a grantů.

Můžeme tu být jen díky mnoha dárcům a podporovatelům, kteří jdou cestou s námi   a jsou nám oporou finanční, odbornou i čistě lidskou.   Děkujeme!

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách www.cestadomu.cz      a  www.umirani.cz.

Markéta Čábelová