Finanční příspěvky na provoz a úpravy farního centra

Finanční příspěvky na na provoz a úpravy farního centra lze zasílat několika způsoby:

  1. na účet farnosti u Poštovní spořitelny, č.ú. 188731509/0300 – variabilní symbol 153
  2. pomocí platební brány Arcibiskupství pražského: www.katalog.apha.cz/online/payment/ – v rubrice “účel daru” zvolte “Farní centrum Petrovice”. Zde je možná platba platební kartou
  3. internetový nákup přes www.givt.cz

Všem dárcům děkujeme.

Vzory darovacích smluv ke stažení: