Přípravný tým kurzu ALFA

Přípravný tým kurzu ALFA se schází 1x za 14 dní ke společné modlitbě.