Modlitby matek

Společenství Modliteb matek (MM) bylo založeno v Anglii na konci 90. let minulého století a nyní je rozšířeno bez jakékoliv propagace po celém světě. Toto hnutí spojuje matky, které se chtějí modlit za svoje děti a vnoučata z obavy o jejich budoucnost. Spiritualita Modliteb matek spočívá v úplném odevzdání se do rukou Božích v důvěře, aby On mohl svobodně naplňovat svou vůli    v našich životech. Mottem je “láska matek proměňuje svět” – sjednoceny v modlitbě ochráníme naše děti.
V naší farnosti se skupina MM schází od r.2009 jednou za čtrnáct dní v bytě jedné z nás.
Průběh setkání se řídí brožurou tak, aby tato setkání měla jednotný řád, který je dodržován ve všech skupinách i při větších setkáních v rámci diecezí, liší se ale v délce času věnovaného někde více chválám, jinde meditacím nebo v naslouchání Pánu a čtení z Písma. Vědomí, že Pán naše děti a vnoučata miluje neskonale víc než my a my Mu je v důvěře odevzdáváme, přináší zklidnění a požehnání do našich rodin. Více se dozvíte na webu Modlitby matek.cz nebo se s vámi rádi podělíme o své zkušenosti.
Za MM  Marie Křížová
mob.: 730 142 543

http://www.modlitbymatek.cz