Společenství seniorů

Setkáváme se v sakristii kostela každý třetí čtvrtek v měsíci od 15.30 hod.

Společenství seniorů v naší farnosti existuje již pěknou řádku let, od října se scházíme  v sakristii kostela, která sice není velká, ale nějak se v ní jako zázrakem vždy poskládáme, ať už je nás sebevíc.

V poslední době se nás schází něco mezi osmi a čtrnácti, mnoho záleží na našem zdraví a silách.

Sesedneme se u stolku plného napečených dobrot a domácích lahůdek a nad hrníčkem čaje nebo kávy. Společně se modlíme, povídáme si, sdílíme se, s vděčností společně oslavujeme kulatá výročí a radostné události v našich životech.

Pravidelnou součástí našich setkání bývají zamyšlení nad tématy víry. Odpovědi na naše otázky společně hledáme a nalézáme v Písmu svatém a Katechismu katolické církve. Naše setkání pak pokračuje modlitbou růžence v kostele a je zakončeno mší svatou od 18. hod.

Naše společenství není pasivní, podílíme se na životě naší farnosti, jak jen nám zdraví a síly dovolí. Rádi připravíme něco dobrého na zub při farních oslavách, pravidelně vedeme modlitbu růžence přede mší sv., ale s radostí se ujmeme třeba vedení křížové cesty

v postním období nebo májových pobožností, ani při farních poutích nestojíme v koutku, mnohé naše služby v kostele jsou skryté, tiché, málo viditelné.

Modlíme se společně na našich setkáních, ale i sami doma za nemocné, za sebe navzájem, za naše děti, vnoučata, za farnost a dění v ní, za farníky, za stavbu našeho nového farního domova a za další úmysly, které nám leží na srdci.

Jsme otevřené společenství, máme radost z každého, kdo mezi nás zavítá. Máte-li chuť, přijďte, určitě se mezi námi budete cítit dobře.

Kontakt:
Renata Černá, tel: 737371721

Příště se sejdeme 16.dubna v 15. 30 v sakristii kostela.