Společenství živého růžence

Živý růženec
Vznikl roku 1826 ve Francii. V naší farnosti se modlitby Živého růžence účastní 10 lidí, každý se denně po dobu jednoho měsíce modlíme předem stanovený desátek, takže se denně dohromady modlíme polovinu růžence t.j. 10 tajemství.
Je to modlitba přímluvná, do níž vkládáme jak osobní prosby a přímluvy, tak přímluvy za aktuální problémy ve farnosti, v zemi i ve světě.
Máte-li někdo chuť se připojit, prosím, přihlaste se.
Marie Křížová
mob.: 730 142 543