Pravidelné bohoslužby

Pravidelný program bohoslužeb v týdnu je následující, není-li v programu na daný týden uvedeno jinak:

neděle  8.30 a 10.00 mše sv.
úterý  18.00 mše sv.
středa  20.45 mše sv.
čtvrtek 18.00 mše sv.
pátek  18.00 mše sv.
sobota 18.00 mše sv., po ní modlitba nešpor

Příležitost ke svátosti smíření: půl hodiny před mší sv., v době adorace po mši sv. ve čtvrtek a 1. pátek v měsíci (od asi 18.45). Též v jiných časech po individuální domluvě s knězem.