Pravidelné bohoslužby

V přechodném období mše dle aktuálního týdenního pořadu.

Mše online

Během školního roku je pravidelný program bohoslužeb v týdnu následující, není-li v programu na daný týden uvedeno jinak; pod tabulkou následuje plánovaný program bohoslužeb během prázdnin:

neděle

8.30 a od 10.00 mše sv.

úterý 18.00 mše sv.
středa mše sv. dle aktuálního týdenního programu
čtvrtek 18.00 mše sv., po ní obvykle výstav Nejsvětější svátosti se zasvěcením Nejsvětějšímu Srdci Páně
pátek 18.00 mše sv.
sobota 18.00 mše sv. (s nedělní platností), po ní modlitba nešpor

Příležitost ke svátosti smíření během školního roku: půl hodiny před mší sv., v době adorace po mši sv. ve čtvrtek a 1. pátek v měsíci (od asi 18.45). Též v jiných časech po individuální domluvě s knězem.

 

Program bohoslužeb v měsících červenci a srpnu:

neděle

9.30 mše sv.

čtvrtek

18.00 mše sv., po ní obvykle výstav Nejsvětější svátosti se zasvěcením Nejsvětějšímu Srdci Páně

sobota

18.00 mše sv. (s nedělní platností), po ní modlitba nešpor