Archiv pro rubriku: různé

Rozloučení s o. Vyternou 13.6.2019


Doprava z Prahy:
BUS PID č.:                      369      349
Praha,Ládví                    13:30   13:50
Mělník,Podolí,Pivovar   14:16   14:26
Dále pěšky cca 850 m, 20 minut dle mapky.
Případně možno popojet MHD na Nám. Karla IV. a dále pěšky 400 m (7 min) dle mapky.

Odešel otec Jaroslav Vyterna

V úterý 4.6.2019 ve věku nedožitých 92 let a
v 65. roku kněžské služby byl Pánem povolán
na věčnost jeho věrný služebník P. Jaroslav Vyterna, emeritní mělnický probošt.
Děkujeme za jeho obětavou službu v naší farnosti i za vše, co vykonal ve svém bohatém životě. A s vírou ve spravedlivou odměnu na věčnosti věnujeme otci Jaroslavovi své modlitby.

                    Už zase spolu rokují…

8.-10.5.2019 není večerní mše sv. !!!

Milí návštěvníci petrovického kostele i této stránky,
v koloběhu dnešní hektické doby  k nám opět přicházejí Vánoce. Jaké asi budou letos? Možná nám v souvislosti s vánočními svátky přichází na mysl předvánoční shon, shánění dárků pod stromeček a obavy, aby to všechno klaplo. Někdy slyším, jak se lidé dají ovlivnit touto myšlenkou a to jim už dopředu znechutí tento sváteční čas. Abychom se tomu mohli ubránit, potřebujeme vidět, co pro nás tyto svátky znamenají a co je jejich podstatou.
Papež František říká: „Ježíšovo narození je projevem toho, že se Bůh zařadil jednou provždy mezi lidi, aby nás zachránil, aby nás pozdvihl z prachu naši bídy, našich těžkostí a hříchů.
Odtud pochází „dar“ betlémského Dítěte. Přináší nám duchovní sílu, jež nám pomáhá, abychom se nedali pohltit námahami, beznadějí a smutkem, protože je to síla, která ohřívá a proměňuje naše srdce. Ježíšovo narození nám přináší nádhernou zvěst, že nás Bůh nesmírně miluje; tato láska nám umožňuje Ho nejen poznat, ale nám Ho také dává.“

Když přijmeme skutečnost, že jsme obdarování, tak obdarovat druhé bude lehké a radostné.
Přejeme Vám, aby tato radost a pokoj naplnily Vaše domovy a osvěžily Vaše životy a vztahy
s blízkými. Přijďte se také podívat do našeho kostela, rádi Vás tam uvidíme.

Miroslav Verčimák a Miloš František Převrátil
kněží farnosti sv. Jakuba