Archiv rubriky: různé

Sbírka pro Arcidiecézní charitu Praha.

Zaměstnanci  a dobrovolníci Arcidiecézní charity Praha, i když se o jejich práci v médiích moc nehovoří, pracují i v těchto nelehkých podmínkách a z velké části se starají právě o osoby, které jsou nejvíce ohrožené nemocí Covid-19. Nasazení pracovníků charit je obdivuhodné. Pečovat o nemocné, staré, lidi bez domova, to se nedá dělat “home office”. S aktuálními opatřeními se pojí zvýšené náklady. A k tomu se plánovaná sbírka v neděli 22. 3. na činnost charit v naší arcidiecézi nemohla konat.
Generální vikář pražské arcidiecéze a prezident Arcidiecézní charity Mons. Jan Balík proto prosí:   Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:

Bankovní spojení: 749011 / 5500 
Variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303 

Všem, kdo se rozhodnou charitní dílo takto podpořit, patří veliký dík.