Archiv pro rubriku: různé

Nový administrátor farnosti

Od 1. září 2018  o. Miloš František Převrátil pracuje v pastoraci vězňů na plný úvazek a zároveň  v naší farnosti působí jako výpomocný duchovní. Novým administrátorem farnosti byl jmenován o. Miroslav Verčimák. Uvedení do úřadu provede pražský pomocný biskup Mons. ThLic. Ing. Zdeněk Wasserbauer, Th.D při mši sv. v sobotu 22. září 2018 od 10 hod. Po mši sv. bude následovat setkání farníků s o. biskupem.