Denně od 20.45 do 21 hodin se každý odkudkoliv může připojit k naší sdílené modlitbě za Ukrajinu , mír a pokání.
Budeme rádi, když se přidáte! 🙏

Pracujme v tom, kde jsme silní – vždyť vroucí modlitba má moc bořit hradby.
Společné modlitby mají velký význam. Celá ta záležitost má svojí duchovní rovinu (viz  Efezským 6. kap.), která se propisuje do toho, co se odehrává na zemi.
Bůh je spravedlivý soudce, kéž by navštívil viníky pokáním a vysvobozením dřív, než to bude na zásadní soudy.
Nakonec i my stojíme jen milostí…
V naději, že se vše obrátí v dobro, jak to dokáže zrežírovat jen náš Pán…

Za Romanem Farionem

V neděli (4.6.2023), na slavnost Nejsvětější Trojice odešel k Pánu pan Roman Farion (91).
Děkujeme Ti, Romane, za vše, co jsi pro farnost vykonal!
A nebylo toho málo – ještě po svých osmdesátinách jsi pracoval v PRF a obětavě se podílel na organizaci všech farních akcí. Odpočívej v pokoji!