Za Jaromírem Zelenkou

Během mše myslím na své mrtvé, 
na svou maminku nejvíce,
na křtiny v létě, já – a kmotrem,
na to, co dlužím Zdeničce…

Pohleďte, děti, na obloze
co je hvězd, kolik, kolik jich,
jedinou jednu, vaši pouze,
jak velká pocta, pravý div,
vybral si ten, jenž všechny stvořil,
za svůj dům – svůj si přistavte…
Chválí ho kámen, vítr, vody,
první se k chválám ohlaste.

I takto se na stránkách naší Lastury (9/2006, str.12 – 13) vyznával pan Jaromír Zelenka, kterého Pán povolal k sobě v sobotu 24. února 2024 ve věku 77 let.
Rozloučení se koná v pátek 1. března 2024 od 13 hodin v kostele svatého Jakuba Staršího v Praze-Petrovicích.
Následovat bude uložení do hrobu na petrovickém hřbitově. Parte zde.

Velmi zajímavý rozhovor Petra Placáka s panem Jaromírem Zelenkou z roku 2010 a pár dalších jeho básní (za poskytnutí děkujeme manželům Musilovým).
Mimo jiné i o dobrodružstvích po 21. srpnu 1968 a jak na škole potkal Jana Palacha. (Samozřejmě správné jméno kněze od Týna je Reinsberg. 🙂)
Je třeba foto hodně zvětšit.

Na Jaromíra hezky vzpomínají i v Českém rozhlase (Dostupné pouze do 10.3.2024).

Další zajímavé odkazy :
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_Zelenka

https://www.bubinekrevolveru.cz/zemrel-basnik-prekladatel-jaromir-zelenka
https://ceskepodcasty.cz/epizoda/272570