Sbírka pro Arcidiecézní charitu Praha.

Zaměstnanci  a dobrovolníci Arcidiecézní charity Praha, i když se o jejich práci v médiích moc nehovoří, pracují i v těchto nelehkých podmínkách a z velké části se starají právě o osoby, které jsou nejvíce ohrožené nemocí Covid-19. Nasazení pracovníků charit je obdivuhodné. Pečovat o nemocné, staré, lidi bez domova, to se nedá dělat “home office”. S aktuálními opatřeními se pojí zvýšené náklady. A k tomu se plánovaná sbírka v neděli 22. 3. na činnost charit v naší arcidiecézi nemohla konat.
Generální vikář pražské arcidiecéze a prezident Arcidiecézní charity Mons. Jan Balík proto prosí:   Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:

Bankovní spojení: 749011 / 5500 
Variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303 

Všem, kdo se rozhodnou charitní dílo takto podpořit, patří veliký dík.

Otevřený kostel v době zrušených bohoslužeb.

Níže uvedené časy a termíny se mohou lišit podle aktuálního týdenního programu.
Zcela speciální program pak bude ve Svatém týdnu!

V úterý, čtvrtek a pátek od 18 do 19 hodin,
v sobotu od 18 do 19 hodin

a v neděli od 8 do 11 hodin
bude (až do odvolání) náš kostel otevřený k osobní modlitbě
s možností udělování svatého přijímání jednotlivcům na ruku.
Svátost smíření možno domluvit na místě nebo na uvedených kontaktech.
To se týká i dalších záležitostí a potřeb.
Prosíme, dodržujte bezpečnostní odstup od ostatních věřících a respektujte opatření, aby v jeden okamžik nebylo uvnitř přítomno
více než 30 osob.
Dodržujte příslušné hygienické předpisy a nevstupujte, pokud vykazujete příznaky respiračního onemocnění.
Děkujeme za pochopení!

Mše online