Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího
Edisonova 17/14, 109 00 Praha–Petrovice
telefon: 222 956 361

Úřední hodiny – během školního roku

úterý 16.30 – 17.30

další možnosti setkání je třeba sjednat při setkáních v kostele, příp.telefonicky nebo e-mailem

 

Duchovní správce:
P. Miloš František Převrátil
mobil: 776 252 251
e-mail: farar@petrovice.org

farní vikář: P. Miroslav Verčimák
mobil 730 589 083
e-mail: farnivikar@petrovice.org

Bankovní spojení:
Poštovní spořitelna – číslo účtu 188731509/0300
fond na vybudování pastoračního centra farnosti má variabilní symbol 153

Od kolaudace a zprovoznění farního domu Camino farnost dále naléhavě prosí o příspěvky do tohoto fondu – ke splácení dluhu za stavbu, v současnosti ve výši přibližně 6 mil. Kč.