Pastorační rada

Pastorační rada farnosti se schází obvykle jednou za měsíc (výjimkou bývá období letních prázdnin). Níže naleznete termíny chystaných zasedání, zápisy ze zasedání již proběhlých a informace o ustavení a složení současné Pastorační rady farnosti (PRF).

Chystaná zasedání pastorační rady farnosti:

  • Příští setkání PRF proběhne 5. března od 19.30.

Zápisy ze zasedání pastorační rady farnosti:

Předchozí funkční období

Informace o činnosti předchozích PRF najdete na samostatných stránkách.