Pastorační rada

Pastorační rada farnosti se schází obvykle jednou za měsíc (výjimkou bývá období letních prázdnin). Níže naleznete termíny chystaných zasedání, zápisy ze zasedání již proběhlých a informace o ustavení a složení současné Pastorační rady farnosti (PRF).

Chystaná zasedání pastorační rady farnosti:

  • Původně naplánovaný termín příštího setkání PRF je 2. 4. 2020. Vzhledem k probíhající pandemii onemocnění COVID-19 proběhne setkání pravděpodobně ve virtuálním prostoru.

Zápisy ze zasedání pastorační rady farnosti:

Předchozí funkční období

Informace o činnosti předchozích PRF najdete na samostatných stránkách.