Pastorační rada

Pastorační rada farnosti se schází obvykle jednou za měsíc (výjimkou bývá období letních prázdnin). Níže naleznete termíny chystaných zasedání, zápisy ze zasedání již proběhlých a informace o ustavení a složení současné Pastorační rady farnosti (PRF) i Ekonomické rady farnosti (ERF).

Chystaná zasedání pastorační rady farnosti:

 • 1. řádné zasedání nově zvolené PRF: 7. 6. 2018 po mši sv.

Zápisy ze zasedání pastorační rady farnosti:

Zápisy ze zasedání pastorační rady farnosti ustavené na období 2013 – 2018:

Ustavení PRF

Současná Pastorační rada farnosti byla zvolena ve volbách, které proběhly 19. 5. 2013. Výsledky voleb byly vyhlášeny při obou nedělních mších svatých dne 26. 5. 2013. V úterý 30. 5. 2013 složili při mši svaté nově zvolení radní slib a po mši proběhla ustavující schůze nové PRF na faře. První řádné zasedání PRF proběhlo 11. 6. 2013 a hlavním bodem programu byla příprava na Petrovické letnice 2013.

K nahlédnutí je oznámení k volbám do pastorační rady farnosti – 19. 5 2013 a výsledky voleb. Složení nově ustavené PRF je uvedené níže.

Informace o činnosti předchozí PRF najdete na samostatné stránce.

Členové rady (období 2013–2018, abecední pořadí, bez akademických titulů):

 • Pavlína Čančarová (členství zaniklo 31. 5. 2015),
 • Renata Černá (členství zaniklo 30.11.2016),
 • Filip Jareš,
 • Martin Miňovský,
 • Jiřina Němcová,
 • Libor Němeček,
 • P. Miloš František Převrátil,
 • František Šika,
 • Renáta Šimková.

Ekonomická rada farnosti (období 2012–2015, členové v abecedním pořadí):

 • Mgr. Ing. Pavlína Čančarová (do 31. 5. 2015, kdy zaniklo členství, zástupce PRF),
 • Ing. Jan Kárník,
 • Ing. Vladimír Obrátil,
 • P. RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil,
 • Ing. Renáta Šimková (od 1. 6. 2015 zástupce PRF).

1