Pastorační rada farnosti 2013–2018

Zápisy ze zasedání pastorační rady ustavené na období 2013–2018:

Ustavení PRF

Pastorační rada farnosti ustanovená na období 2013–2018 byla zvolena ve volbách, které proběhly 19. 5. 2013. Výsledky voleb byly vyhlášeny při obou nedělních mších svatých dne 26. 5. 2013. V úterý 30. 5. 2013 složili při mši svaté nově zvolení radní slib a po mši proběhla ustavující schůze nové PRF na faře. První řádné zasedání PRF proběhlo 11. 6. 2013 a hlavním bodem programu byla příprava na Petrovické letnice 2013.

K nahlédnutí je oznámení k volbám do pastorační rady farnosti – 19. 5. 2013 a výsledky voleb. Složení této PRF je uvedené níže.

Členové rady (období 2013–2018, abecední pořadí, bez akademických titulů):

 • Pavlína Čančarová (členství zaniklo 31. 5. 2015),
 • Renata Černá (členství zaniklo 30. 11. 2016),
 • Filip Jareš,
 • Martin Miňovský,
 • Jiřina Němcová,
 • Libor Němeček,
 • P. Miloš František Převrátil,
 • František Šika,
 • Renáta Šimková.

Ekonomická rada farnosti (období 2012-2015)

členové v abecedním pořadí:

 • Mgr. Ing. Pavlína Čančarová (do 31. 5. 2015, kdy zaniklo členství, zástupce PRF),
 • Ing. Jan Kárník,
 • Ing. Vladimír Obrátil,
 • P. RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil,
 • Ing. Renáta Šimková (od 1. 6. 2015 zástupce PRF).