3. pátek v květnu

n_106vystrizek-1341244244 V rámci Roku víry a připomenutí 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu si vás

17. května 2013 od 19.00 hodin

      dovolujeme pozvat na přednášku:

CYRILOMETODĚJSKÁ MISIE

V EVROPSKÝCH  SOUVISLOSTECH

v sále Domu občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice  (Edisonova 429) přednáší

doc. PhDr. Dana Picková, CSc.

 česká historička, která v současné době působí na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako vedoucí Semináře středověkých dějin. Specializuje se na dějiny středověku a raného novověku, zvláště na dějiny východní Evropy a mezinárodních vztahů. freska

Sv. Cyril a Metoděj přinášejí ostatky sv. Klimenta do Říma (papeži Hadriánu II.)          – freska z 11. stol. v bazilice sv. Klimenta v Římě

Originální plakátek zde .