Milí návštěvníci petrovického kostele i této stránky,
v koloběhu dnešní hektické doby  k nám opět přicházejí Vánoce. Jaké asi budou letos? Možná nám v souvislosti s vánočními svátky přichází na mysl předvánoční shon, shánění dárků pod stromeček a obavy, aby to všechno klaplo. Někdy slyším, jak se lidé dají ovlivnit touto myšlenkou a to jim už dopředu znechutí tento sváteční čas. Abychom se tomu mohli ubránit, potřebujeme vidět, co pro nás tyto svátky znamenají a co je jejich podstatou.
Papež František říká: „Ježíšovo narození je projevem toho, že se Bůh zařadil jednou provždy mezi lidi, aby nás zachránil, aby nás pozdvihl z prachu naši bídy, našich těžkostí a hříchů.
Odtud pochází „dar“ betlémského Dítěte. Přináší nám duchovní sílu, jež nám pomáhá, abychom se nedali pohltit námahami, beznadějí a smutkem, protože je to síla, která ohřívá a proměňuje naše srdce. Ježíšovo narození nám přináší nádhernou zvěst, že nás Bůh nesmírně miluje; tato láska nám umožňuje Ho nejen poznat, ale nám Ho také dává.“

Když přijmeme skutečnost, že jsme obdarování, tak obdarovat druhé bude lehké a radostné.
Přejeme Vám, aby tato radost a pokoj naplnily Vaše domovy a osvěžily Vaše životy a vztahy
s blízkými. Přijďte se také podívat do našeho kostela, rádi Vás tam uvidíme.

Miroslav Verčimák a Miloš František Převrátil
kněží farnosti sv. Jakuba