Prázdninový program bohoslužeb :
neděle: 9.30 mše sv.
čtvrtek:  18.00 mše sv., po ní obvykle výstav Nejsvětější svátosti se zasvěcením Nejsvětějšímu Srdci Páně
sobota: 18.00 mše sv. (s nedělní platností), po ní modlitba nešpor
Mimořádnosti dle aktuálního týdenního či měsíčního programu.