Archiv pro rubriku: farní centrum

Farní centrum v Petrovicích je pod střechou

Aktuálně “přetiskujeme” tiskovou zprávu Arcibiskupství pražského
http://www.apha.cz/farni-centrum-v-petrovicich-je-pod-strechou
Připravil pan Aleš Pištora:

Během října 2015 by měla být zastřešena novostavba farního centra v Petrovicích. Nový objekt nabídne nejen adekvátní podmínky pro pastoraci a sociální aktivity, ale podpoří také zapojení farnosti do společenského života městské části. Práce na stavbě probíhají i nadále a stále je možno na novostavbu přispět.

camino_pod_strechou

Po letech nejrůznějších farních aktivit v nevyhovujícím domku u kostela se začalo uvažovat o vybudování nového zázemí pro vzájemná setkávání. Farnost se rozhodla vytvořit adekvátní podmínky pro pastoraci, sociální aktivity i bydlení duchovních vybudováním nového farního centra. Po dokončení bude novostavba místem živého farního společenství s otevřenými dveřmi i pro širší veřejnost. Budovaný objekt, tvarem připomínající původní domek se sedlovou střechou, nabízí také sál pro 40 osob, klubové prostory pro setkávání. Pro rodiče s dětmi se v klidovém prostoru mezi farním centrem a kostelem nabízí možnost relaxace, her, rozhovorů atd. Rozměr stavby je skromný, avšak velmi funkční.

V kombinaci s velkým společenským sálem nedalekého domu občanské vybavenosti Městské části Praha – Petrovice tak bude v centru zdejší zástavby k dispozici zázemí pro kulturní aktivity různých rozměrů. Městská část výstavbu nového farního centra vítá a podporuje. Veřejné akce farnosti jsou v Petrovicích integrální součástí společenského života této městské části.

Petrovice byly připojeny k Praze v šedesátých letech 20. století a v následujících desetiletích vyrostlo okolo malé malebné obce několik sídlišť panelových domů. V centru původní zástavby je malý kostelík sv. Jakuba, již románsko-gotického původu, na ostrohu nad potokem Botičem. K bohoslužbám jej užívá jedna z nejmladších českých farností. Byla pražským arcibiskupem založena 12. ledna 1996 pro narůstající společenství, dříve spravované ze sousední vsi. Útulný kostelík a vztahy, v něčem podobné venkovským, jsou lákavé jako protiklad anonymity v blízkých velkých bytových blocích.

K farnosti Petrovice patří i další část Prahy 15: Horní Měcholupy. Celkový počet obyvatel farnosti je asi 18 000. Populace sídlištní zástavby je v průměru velmi mladá a dynamická. Do petrovické farnosti stále přicházejí noví obyvatelé, kteří hledají duchovní zázemí, bohoslužby a mezilidské vztahy. Přispívat je možné přímo, bankovním převodem, nebo on-line přes platební bránu Arcibiskupství. (Aleš Pištora)

Podpořte stavbu nákupem přes Givt.cz

Výzva pro ty, kdo umí nakupovat na internetu a zároveň chtějí pomoci farnosti:logoGIFT
Začátkem letošního roku byl spuštěn nový internetový projekt, do kterého se zapojila na doporučení Arcibiskupství pražského i naše farnost. Pomáhá financovat neziskové organizace. Zákazník nakupuje přes stránky www.givt.cz u svého vybraného zaregistrovaného e-shopu a GIVT z jeho nákupu zašle jím zvolené neziskové organizaci část peněz ze zákazníkovy útraty (předem dané procento jde přímo na účet zvolené neziskové organizace).
MŮŽETE SI TEDY ZVOLIT NAŠI FARNOST.
Nezaplatíte ani o korunu navíc a můžete tak snadno podpořit třeba naší stavbu nového farního centra.    

Děkujeme!!!

Informace o celkovém vyúčtování veřejné sbírky

Veřejná sbírka za účelem získání peněžitých příspěvků na podporu výstavby Farního centra u kostela sv. Jakuba St. v Praze – Petrovicích byla povolena magistrátem hl. m. Prahy pod č.j. S-MHMP/442972/2011. Zahájena byla 20. 6. 2011 a ukončena 25. 5. 2014. Jednotlivé příspěvky byly shromažďovány na zvláštním bankovním účtu, který byl v prosinci 2014 zrušen. Čistý výtěžek sbírky ve výši 121 615 Kč (po odečtení poplatku za blokaci a zrušení účtu) byl zaslán k částečné úhradě faktury č. 47/14 vystavené společností FF – projekty a stavby, s.r.o. za provedené práce a dodávky, jejichž výčet tvoří přílohu dané faktury.

Ing. Renáta Šimková a Mgr. Ing. Pavlína Čančarová

Aktuality ze staveniště

V úterý 23.9.2014 došlo k předání staveniště – tedy pozemků ve vlastnictví farnosti, které obklopují stávající farní domeček – stavební firmě FF – projekty a stavby, s.r.o., která byla vybrána jako dodavatel stavby nového farního centra. Od té doby je všem nepovolaným osobám do tohoto prostoru vstup zakázán. Před předáním došlo k vyklízení všech potřebných věcí – velmi děkujeme všem obětavým farníkům pomocníkům. V uplynulém týdnu bylo zajištěno zpevnění klenby sklepa, aby nebyla porušena při budoucích pojezdech techniky.
V týdnu od 29.9. začne postupné odkrývání povrchových vrstev za archeologického dozoru.

Sbohem, milý domečku!

f20140827_170908Milí přátelé, zveme vás na f20140827_170714-EFFECTS

„Rozlučku s farou“

která se bude konat

v sobotu 20.9.2014

Program:
– 10.45 mše sv. s o. Romualdem Brudnowskim za farnost a všechny předchozí obyvatele domečku, po ní položení základního kamene
– 12.30 oběd
– 13.30 setkání se zástupci dodavatelské stavební firmy

A po celé odpoledne setkávání, povídání, zpívání + drobné práce
+ promítání záběrů z minulých let fary ve farním kině „Bio Nostalgia“  ve „stodůlce”

– 17.00 mariánské nešpory v kostele
a  po té zapálení táboráku
– 20.00 slavnostní zakončení, při němž nejsou žádná další překvapení předem vyloučena

Mše sv. od 18.00 se nekoná!

Farní centrum: stavební povolení vydáno

S radostí oznamujeme farníkům a přátelům farnosti Praha-Petrovice, že po mnohaletém úsilí, dlouhé projektové přípravě a četných úředních jednáních bylo v červnu t.r. vydáno stavební povolení k vybudování nového farního centra u našeho kostela sv.Jakuba Staršího. Právní moci nabylo 23.července 2014, právě v den, kdy jsme dokončili letošní etapu naší svatojakubské pouti – došli jsme do francouzského Conques (z Prahy máme za sebou už asi 1900 km pěšky).

Je to symbolické. I v přípravě budování nového farního domova máme za sebou dlouhou cestu – a další etapa je před námi. Je to stále cesta společná. A jako se při pouti radíme nad mapou o výběru další cesty, nyní jsme ve fázi výběru dodavatele stavby. Z třinácti oslovených stavebních firem: šest nám zaslalo svou nabídku, vybrali jsme tři s nejlepšími nabídnutými parametry, v příštích dnech bychom rádi vybrali a smlouvu uzavřeli s tou pravou. Je zřejmé, že termín zhotovení bude na obzoru asi za rok – do srpna 2015. V září 2014 bychom se měli rozloučit se starým domečkem, bude připraveno staveniště a začne stavba. Dá li Pán Bůh.

Čeká nás rok v provizorních prostorových podmínkách, rok průběžného sledování postupu prací a také dalšího shánění potřebných prostředků k pokrytí nákladů stavby. Po uzavření smlouvy budeme informovat o smluvní ceně. Je jisté, že potřebujeme obětavost a  velkorysost farníků, přátel, sponzorů.  Pokud můžete a chcete finančně přispět na výstavbu Farního centra Praha – Petrovice, je to mimo jiné způsoby možné

1/   na účet farnosti u Poštovní spořitelny, č.ú. 188731509/0300 – var.symbol 153

2/   pomocí platební brány Arcibiskupství pražského.   Na https://katalog.apha.cz/online/payment/dataRetrievalForm – v rubrice “účel daru” zvolte “Farní centrum Petrovice”. Zde je možná platba platební kartou.

Prožíváme dobu milostí, modlíme se za Boží požehnání i pro naše dobrodince a všechny lidi okolo nás. Nakonec – stavíme i pro ně. Pro Vás. Pro Boží věc.

Adventní recitál Evy Henychové 15. 12. 2013

Kostel sv. Jakuba Staršího v neděli 15.12.2013 od 19 hodin.
Koncert pořádá Římskokatolická farnost Praha-Petrovice jako benefici na podporu výstavby Farního centra. Vstupné dobrovolné.

Jako jediná z dětských hereček sama hrála a zpívala své party. Známe ji hlavně ze seriálu My holky z městečka (ale také např. z filmu Strašidla z vikýře).  Eva Henychová je zajímavá žena, zpěvačka, učitelka, manželka. Dva roky žila v klášteře, chodila na konzervatoř, normálně studovala. Po dvou letech klášter opustila i když ji řádové sestry přemlouvaly, ať je jeptiškou i zpěvačkou. Dnes opět bydlí v klášteře, ale přestavěném na byty. A zpívání se stalo součástí jejího života. Ve svém repertoáru má autorské písně o životě, víře radostech i strastech života. Textařka, skladatelka a charismatická zpěvačka v jedné osobě je zároveň i virtuosní kytaristkou. Toto spojení, spolu s otevřeností jejích písní, z ní činí výjimečný fenomén na folkové scéně. Přijďte se zaposlouchat do poezie v písni.
Dle: ČT – Osudy hvězd  a ČSFD.

 Jak na koncert?
Spojení od metra C – Háje autobusem č. 240 nebo 296 do zastávky Morseova, nebo autobusy č. 125, 183 nebo 267 do zastávky Jakobiho.

Zveme Vás na koncert souboru Hradišťan, 6.2.2014

kapelaJako benefici pro výstavbu našeho farního centra pořádá naše farnost ve spolupráci s Arci-biskupstvím pražským koncert souboru HRADIŠŤAN  (umělecký vedoucí: Jiří Pavlica).
Průvodní slovo: P. Prokop Siostrzonek O.S.B.
Koncert se koná 6. února 2014 od 19.30 hodin v sále Meridian v Clarion Congress Hotelu Prague **** (Freyova 33, Praha 9, u metra B – Vysočanská; GPS: 50°6’38.627″N, 14°30’7.154″E)

clarion

Zvětšit mapu

Záštitu nad koncertem přijali:
Dominik kardinál Duka OP,
primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
a starostka MČ Praha-Petrovice JUDr. Olga Hromasová

partneři

„Sbírka byla oznámena Odboru daní, poplatků a cen MHMP pod č. j. 452263/2011“
Po koncertě následuje velká benefiční aukce drobných uměleckých předmětů ze sbírek kardinála Františka Tomáška a dalších pražských arcibiskupů, obrázků a keramických výrobků žáků ZŠ Praha-Petrovice a ZUŠ Praha 10 – Hostivař. Podrobnosti zde.
Těšíme se na Vás!

Plakátek ke stažení: koncert-Hradišťan-plakát.pdf

Objednávka vstupenek:

• na e-mailové adrese: benefice@petrovice.org
• nebo tel.: 702 970 425 v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00

Prodej vstupenek na faře (Edisonova 17, 109 00 Praha-Petrovice)
v úterý a ve čtvrtek od 16 do 20 hodin.
K dispozici jsou vstupenky za 350 Kč (pouze na koncert) a za 1000 Kč (do VIP sektoru včetně vstupu na navazující aukci)
GPS:
50°2’3.324″N, 14°33’20.036″E

Zvětšit mapu
Návaznost na dopravu:

bus 240, 296 (oba od metra C – Háje) – zastávka Morseova (dál 200 m pěšky) bus 125, 183, 267, 382, 383 – zastávka Jakobiho (dál 400 m pěšky) 125 (z metro A – Skalka, metro C – Háje), 183 (metro C – Háje, nádraží Horní Měcholupy, nádraží Libeň, metro B – Vysočanská), 267 (metro C – Háje, nádraží Uhříněves), 382 (metro C – Háje, Říčany, Sázava) a 383 (metro C – Háje, Říčany, Ondřejov).