Farní centrum: stavební povolení vydáno

S radostí oznamujeme farníkům a přátelům farnosti Praha-Petrovice, že po mnohaletém úsilí, dlouhé projektové přípravě a četných úředních jednáních bylo v červnu t.r. vydáno stavební povolení k vybudování nového farního centra u našeho kostela sv.Jakuba Staršího. Právní moci nabylo 23.července 2014, právě v den, kdy jsme dokončili letošní etapu naší svatojakubské pouti – došli jsme do francouzského Conques (z Prahy máme za sebou už asi 1900 km pěšky).

Je to symbolické. I v přípravě budování nového farního domova máme za sebou dlouhou cestu – a další etapa je před námi. Je to stále cesta společná. A jako se při pouti radíme nad mapou o výběru další cesty, nyní jsme ve fázi výběru dodavatele stavby. Z třinácti oslovených stavebních firem: šest nám zaslalo svou nabídku, vybrali jsme tři s nejlepšími nabídnutými parametry, v příštích dnech bychom rádi vybrali a smlouvu uzavřeli s tou pravou. Je zřejmé, že termín zhotovení bude na obzoru asi za rok – do srpna 2015. V září 2014 bychom se měli rozloučit se starým domečkem, bude připraveno staveniště a začne stavba. Dá li Pán Bůh.

Čeká nás rok v provizorních prostorových podmínkách, rok průběžného sledování postupu prací a také dalšího shánění potřebných prostředků k pokrytí nákladů stavby. Po uzavření smlouvy budeme informovat o smluvní ceně. Je jisté, že potřebujeme obětavost a  velkorysost farníků, přátel, sponzorů.  Pokud můžete a chcete finančně přispět na výstavbu Farního centra Praha – Petrovice, je to mimo jiné způsoby možné

1/   na účet farnosti u Poštovní spořitelny, č.ú. 188731509/0300 – var.symbol 153

2/   pomocí platební brány Arcibiskupství pražského.   Na https://katalog.apha.cz/online/payment/dataRetrievalForm – v rubrice “účel daru” zvolte “Farní centrum Petrovice”. Zde je možná platba platební kartou.

Prožíváme dobu milostí, modlíme se za Boží požehnání i pro naše dobrodince a všechny lidi okolo nás. Nakonec – stavíme i pro ně. Pro Vás. Pro Boží věc.