Farní centrum v Petrovicích je pod střechou

Aktuálně “přetiskujeme” tiskovou zprávu Arcibiskupství pražského
http://www.apha.cz/farni-centrum-v-petrovicich-je-pod-strechou
Připravil pan Aleš Pištora:

Během října 2015 by měla být zastřešena novostavba farního centra v Petrovicích. Nový objekt nabídne nejen adekvátní podmínky pro pastoraci a sociální aktivity, ale podpoří také zapojení farnosti do společenského života městské části. Práce na stavbě probíhají i nadále a stále je možno na novostavbu přispět.

camino_pod_strechou

Po letech nejrůznějších farních aktivit v nevyhovujícím domku u kostela se začalo uvažovat o vybudování nového zázemí pro vzájemná setkávání. Farnost se rozhodla vytvořit adekvátní podmínky pro pastoraci, sociální aktivity i bydlení duchovních vybudováním nového farního centra. Po dokončení bude novostavba místem živého farního společenství s otevřenými dveřmi i pro širší veřejnost. Budovaný objekt, tvarem připomínající původní domek se sedlovou střechou, nabízí také sál pro 40 osob, klubové prostory pro setkávání. Pro rodiče s dětmi se v klidovém prostoru mezi farním centrem a kostelem nabízí možnost relaxace, her, rozhovorů atd. Rozměr stavby je skromný, avšak velmi funkční.

V kombinaci s velkým společenským sálem nedalekého domu občanské vybavenosti Městské části Praha – Petrovice tak bude v centru zdejší zástavby k dispozici zázemí pro kulturní aktivity různých rozměrů. Městská část výstavbu nového farního centra vítá a podporuje. Veřejné akce farnosti jsou v Petrovicích integrální součástí společenského života této městské části.

Petrovice byly připojeny k Praze v šedesátých letech 20. století a v následujících desetiletích vyrostlo okolo malé malebné obce několik sídlišť panelových domů. V centru původní zástavby je malý kostelík sv. Jakuba, již románsko-gotického původu, na ostrohu nad potokem Botičem. K bohoslužbám jej užívá jedna z nejmladších českých farností. Byla pražským arcibiskupem založena 12. ledna 1996 pro narůstající společenství, dříve spravované ze sousední vsi. Útulný kostelík a vztahy, v něčem podobné venkovským, jsou lákavé jako protiklad anonymity v blízkých velkých bytových blocích.

K farnosti Petrovice patří i další část Prahy 15: Horní Měcholupy. Celkový počet obyvatel farnosti je asi 18 000. Populace sídlištní zástavby je v průměru velmi mladá a dynamická. Do petrovické farnosti stále přicházejí noví obyvatelé, kteří hledají duchovní zázemí, bohoslužby a mezilidské vztahy. Přispívat je možné přímo, bankovním převodem, nebo on-line přes platební bránu Arcibiskupství. (Aleš Pištora)