Hovory o víře

Pro všechny zájemce o výklad hlavních témat křesťanské nauky a života z víry a rozhovor o nich nabízíme pravidelné setkávání na petrovické faře od 19.1.2011, zpravidla ve středy od 19.00 do 20.00. Zde je zvací plakátek.