Informace o celkovém vyúčtování veřejné sbírky

Veřejná sbírka za účelem získání peněžitých příspěvků na podporu výstavby Farního centra u kostela sv. Jakuba St. v Praze – Petrovicích byla povolena magistrátem hl. m. Prahy pod č.j. S-MHMP/442972/2011. Zahájena byla 20. 6. 2011 a ukončena 25. 5. 2014. Jednotlivé příspěvky byly shromažďovány na zvláštním bankovním účtu, který byl v prosinci 2014 zrušen. Čistý výtěžek sbírky ve výši 121 615 Kč (po odečtení poplatku za blokaci a zrušení účtu) byl zaslán k částečné úhradě faktury č. 47/14 vystavené společností FF – projekty a stavby, s.r.o. za provedené práce a dodávky, jejichž výčet tvoří přílohu dané faktury.

Ing. Renáta Šimková a Mgr. Ing. Pavlína Čančarová