LoweOld: Exercicie na móóóóóóóóóóři

AHOJ2

praporečník kompl

Barvitý plakátek s vlajkovou signální abecedou může být Vaší navigací na veřejné setkání v pátek 19.4. večer. Kapitán Olda Loveček zve “k plavbě”.

V rámci cyklu třetích pátků pro farníky i veřejnost.

lod2

Exercicie na moři pod duchovním vedením špičkových teologů a zkušených kapitánů. Výjimečné zážitky (nejen duchovní), budování kolektivu, duchovní růst a sebepoznání.