Na cestách domů – 3. pátek v říjnu

Originální plakátek ke stažení zde.

Na cestách domů

Je možné žít dobře až do konce?

 Konec života čeká každého z nás. Všichni bychom jej rádi prožili důstojně, bez bolesti a mezi svými blízkými. Moderní paliativní péče umí k dobrému umírání přispět: zvládá bolest, nabízí komplexní péči o nemocného a podporu jeho rodině, provází pozůstalé v jejich zármutku.

Domácí hospic Cesta domů poskytuje nevyléčitelně nemocným lidem paliativní péči, která tiší především bolest a mírní další závažné projevy umírání. Poskytuje také podporu rodině a umožňuje, aby člověk v posledních dnech a týdnech života mohl žít důstojně, měl čas na své nejbližší, na rozloučení a mohl být doma. Nabízíme odborné služby lékaře a zdravotní sestry, sociální pracovnice a psychoterapeutky. Zdravotnický tým je pro pacienty a jejich rodiny dostupný 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Doma tak může svůj život dobře dožít i těžce nemocný pacient, který by jinak svůj důležitý poslední čas prožil v nemocnici.

Domácí hospic Cesta domů působí v Praze již jedenáct let. Za dobu své existence pomohl bezmála 1 000 lidem na konci života a jejich rodinám prožít poslední chvíle společně v domácím prostředí.

Cesta domů je poměrně velká organizace s bezmála 30 zaměst- nanci a 50 dobrovolníky. Naše služby zatím bohužel nejsou placené z veřejného zdravotního pojištění. Péče o pacienta stojí přibližně 1 400 Kč denně, pacienti si připlácejí 200 Kč na den. Získat pro tuto jedinečnou službu prostředky je velmi náročné. V současnosti financujeme naše aktivity z darů a grantů.

Můžeme tu být jen díky mnoha dárcům a podporovatelům, kteří jdou cestou s námi   a jsou nám oporou finanční, odbornou i čistě lidskou.   Děkujeme!

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách www.cestadomu.cz      a  www.umirani.cz.

Markéta Čábelová