SVATOVÁCLAVSKÝ OHEŇ

28.9.2014 OD 19.00 HOD NA LOUCE U FARY
vzhledem k obzvlášť příznivému počasí mimořádně nabízíme neformální pospolitost u příleži-
tosti svátku sv. Václava a Dne české státnosti a v neposlední řadě další etapy loučení se starou farou a tedy i možná poslední příležitost trochu romanticky si užít bezprostřední okolí kostela
v současné podobě. Bude možné si i opéci libovolnou laskominu, ale vzhledem k uzavření fary je nutné si vše potřebné donést z vlastních zdrojů (i pečivo i hořčici). Těšíme se na viděnou!