Program v 1.adventním týdnu, 2.- 9.12.2012

Je zde k dispozici. Do nového církevního roku vstupujeme týdnem s několika mimořádnostmi: setkáním se sv.Mikulášem, setkáním chlapů z farnosti, oslavou slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie (mimořádná mše sv. v sobotu od 9.00) a chystáme mnohé další. Srdečně Vás zveme.