Program v týdnu 12.-19.6.2011

…je zde. V týdnu po slavnosti Seslání Ducha svatého ukončíme setkávání náboženské výchovy dětí – až do září t.r. Příští neděle je svátkem Nejsvětější Trojice. Chystáme benefiční koncert, jehož výnos má posloužit pro výstavbu našeho farního centra. A chystáme též farní dovolenou ve Vysokých Tatrách a další etapu pouti do Santiago de Compostela.