Program v týdnu 16. – 23. 9. 2012

Je možno si otevřít. V tomto týdnu začínáme se setkáními náboženské výchovy dětí, 23.9. zde bude sloužit novokněz a udělovat požehnání. A finišujeme organizační přípravy koncertu souboru KLÍČ. Srdečně zveme.