Příprava farního centra – informační setkání 17.5.

Všechny farníky zveme ke sdílení informací o přípravě projektu našeho farního centra, v úterý 17.5. od 19.00 hod. Předchází mše sv. od 18.00 a modlitba. Zde je k stažení pozvánka pro Vás. Přijďte.