Program v týdnu 8. -15. 5. 2011

Je zde k dispozici. Maminkám blahopřejeme k jejich svátku. Jim i nám všem vyprošujeme přímluvu Matky Boží, setkáváme se na májových pobožnostech. V pátek, na svátek Panny Marie Fatimské, bude velká májová s varhanním doprovodem. V sobotu budeme putovat na Svatou Horu a modlit se za nová povolání k duchovnímu stavu. Připravujeme informační setkání o přípravě našeho farního centra, Třetí pátek o zkušenosti z africké misie, Noc kostelů a Petrovické Letnice. Srdečně zveme na tato i další setkání.