Deník Farního centra Petrovice 2

7.týden – 13.-19.6.2011

úterý 14.6.2011

 • v rámci zasedání PRF projednány organizační detaily benefičního koncertu

6.týden – 6.-12.6.2011

pondělí 6.6.2011

 • doručení plakátků pro vývěsky ZŠ a MČ Praha – Petrovice
 • vyjednání propagace koncertu na MČ Praha 11 (5 vývěsek včetně metra Háje)

sobota  11.6.2011

 • distribuce propagačních materiálů benefice v Olivovně v Říčanech, dále do farnosti Čestlice a k Alžbětinkám (Na Slupi) a také do JABOKu.

5.týden – 30.5.-5.6.2011

pátek 3.6.2011

 • zadání upoutávky na benefiční koncert na web MČ Praha – Petrovice
 • kompletace a částečná distribuce dopisů pro potenc. sponzory
 • další tisk a distribuce materiálů na propagaci benefičního koncertu
 • diskuse o další propagační strategii

4.týden – 23.-29.5.2011

úterý  24.5.2011

 • založení benefičního účtu 244614316/0300 u Poštovní spořitelny
 • návrh dopisu k oslovení sponzorů
 • návrh informačního letáku (skládačky) pro potřeby benefičních akcí a informování veřejnosti 

středa  25.5.2011

 • Podání oznámení o konání veřejné sbírky na podatelnu  Magistátu hl.m.Prahy

čtvrtek  26.5.2011

 • schůzka benefičního štábu
 • finální editace dopisu a letáku pro sponzory
 • návrh vstupenek a plakátu na benefiční koncert I.Budweiserové
 • oslovení správců všech farností našeho vikariátu s prosbou o propagaci benefičního koncertu v rámci Noci kostelů i následně

pátek  27.5.2011

 • tisk a distribuce propagačních materiálů do okolních (i některých vzdálenějších) kostelů – KCJM, Strašnice, Vršovice, Kunratice, Hrnčíře, Hostivař, Uhříněves, Voršilky, Sv. Kříž, Košíře, Smíchov, sv. Ludmila
 • v rámci Noci kostelů připravena prezentace projektu (vč.modelu), zahájen předprodej vstupenek na benefiční koncert I.Budweiserové 21.6.2011 a realizován prodej CD s benefičním výnosem

3.týden – 16.-22.5.2011

pondělí 16.5.2011

 • Finanční úřad pro Prahu 10 – převzetí dokladu o bezdlužnosti
 • Zaslání závazné objednávky benefičního koncertu hudební agentuře
 • Další jednání na České poště k založení benefičního účtu
 • Příprava prezentací na 17.5.

úterý     17.5.2011

 • Veřejné setkání o přípravě a realizaci farního centra v kostele

pátek      20.5.2011

 • Urgence Poštovní spořitelny ohledně založení benefičního účtu

2.týden – 9.-15.5.2011

úterý 10.5.2011

 • jednání s Ing. Jelínkem a pí. Kašparovou z ingeniering staveb
 • kontrola faktur za části pojektu
 • večerní schůzka „týmu benefice“ o postupu přípravy benefičních akcí
 • oslovení hudební agentury + objednávka koncertu
 • oslovení ZUŠ Hostivař
 • příprava oznámení o konání veřejné sbírky pro MHMP

středa 11.5.2011

 • podána žádost na FÚ o bezdlužnosti
 • Ministerstvo kultury – výpis z registru církví
 • převzetí modelu farního centra od architektů a instalace v kostele,
 • projednání o možnostech vizualizace a obrazové dokumentace modelu

čtvrtek 12.5.2011

 • žádost o založení benefičního účtu

pátek 13.5.2011

 • výpis z registru trestů
 • jednání se ZUŠ Hostivař ohledně účinkujících na benefičním koncertu
 • večerní koordinační schůzka – příprava dopisu pro oslovení sponzorů

sobota 14.5.2011

 • finální redakce Lastury č.30 – vyhražené aktuálním informacím o projektu a ekonomické analýze  nákladů provozu

neděle 15.5.2011