Program v týdnu 15. – 22. 5. 2011

… je zde. Po neděli Dobrého pastýře oslavíme v pondělí svátek sv.Jana Nepomuckého, v naší farností mimořádnou mší sv. od 8.00.

V úterý večer se koná setkání o přípravě budování našeho farního centra. Začínáme mší sv., po májové pobožnosti, krátké adoraci a požehnání pokračujeme řadou informací a následnou diskusí.

Pátek je třetí v měsíci, k tomu patří setkání pro veřejnost, které pořádáme díky laskavosti ÚMČ v sále domu občanské vybavenosti. Tentokrát se setkáme se zajímavým mladým mužem se zkušeností z misie v Africe.

V neděli 22.5. jednu z bohoslužeb doprovodí a poté naváže koncertem mariánské hudby soubor Musica pro Sancta Cecilia.

V následujících týdnech chystáme účast na Noci kostelů a slavnost biřmování s otcem biskupem Václavem Malým.

Na všechna setkání srdečně zveme.