Dopisy Olze v Caminu – 19.11.2019

Camino zase jednou hostí petrovickou kulturu.
Přijďte si prodloužit sametovou oslavu!