Odešel otec Jaroslav Vyterna

V úterý 4.6.2019 ve věku nedožitých 92 let a
v 65. roku kněžské služby byl Pánem povolán
na věčnost jeho věrný služebník P. Jaroslav Vyterna, emeritní mělnický probošt.
Děkujeme za jeho obětavou službu v naší farnosti i za vše, co vykonal ve svém bohatém životě. A s vírou ve spravedlivou odměnu na věčnosti věnujeme otci Jaroslavovi své modlitby.

                    Už zase spolu rokují…