POSTNÍ REKOLEKCE 23.3.2019


Zájemci o oběd se hlásí u H. Havránkové nebo o. Miroslava (popř. na kontaktech farnosti)