S radostí všem oznamujeme, že
ve středu, 22. dubna 2020, o. František slaví okrouhlé
ŠEDESÁTINY
.
Dvanáct let (tedy celou pětinu) svého dosavadního života byl administrátorem farnosti
sv. Jakuba Staršího v Praze – Petrovicích, a to v čase, kdy se stavělo farní centrum Camino,
na čemž má nemalou zásluhu.
S vděčností Pánu Bohu za jeho život a za vše, co pro tuto farnost udělal, přejeme o. Františkovi, ať ho Pán provází dalšími roky života, ať ho naplňuje pokojem a radostí,
která plyne ze skutečnosti, že Bůh mu připravil nejen tento pozemský život,
ale také život věčný.
K tomu pevné zdraví a potřebné milosti pro další službu.

o. Miroslav, členové farních rad a farníci