Archiv rubriky: doporučujeme


S radostí všem oznamujeme, že
ve středu, 22. dubna 2020, o. František slaví okrouhlé
ŠEDESÁTINY
.
Dvanáct let (tedy celou pětinu) svého dosavadního života byl administrátorem farnosti
sv. Jakuba Staršího v Praze – Petrovicích, a to v čase, kdy se stavělo farní centrum Camino,
na čemž má nemalou zásluhu.
S vděčností Pánu Bohu za jeho život a za vše, co pro tuto farnost udělal, přejeme o. Františkovi, ať ho Pán provází dalšími roky života, ať ho naplňuje pokojem a radostí,
která plyne ze skutečnosti, že Bůh mu připravil nejen tento pozemský život,
ale také život věčný.
K tomu pevné zdraví a potřebné milosti pro další službu.

o. Miroslav, členové farních rad a farníci

 

POZOR ZMĚNA!
Na Boží hod velikonoční 12.4.2020 je kostel otevřený od 10 do 12 hod!
Změněny jsou i časy v celém Svatém týdnu – vice zde.

Otevřený kostel v době zrušených bohoslužeb (do 27.4.2020).

Níže uvedené časy a termíny se mohou lišit podle aktuálního týdenního programu.
Zcela speciální program pak bude ve Svatém týdnu!

V úterý, čtvrtek a pátek od 18 do 19 hodin,
v sobotu od 18 do 19 hodin

a v neděli od 8 do 11 hodin
bude (až do odvolání) náš kostel otevřený k osobní modlitbě
s možností udělování svatého přijímání jednotlivcům na ruku.
Svátost smíření možno domluvit na místě nebo na uvedených kontaktech.
To se týká i dalších záležitostí a potřeb.
Prosíme, dodržujte bezpečnostní odstup od ostatních věřících a respektujte opatření, aby v jeden okamžik nebylo uvnitř přítomno
více než 30 osob.
Dodržujte příslušné hygienické předpisy a nevstupujte, pokud vykazujete příznaky respiračního onemocnění.
Děkujeme za pochopení!

    Mše online

Vyjádření ČBK 17.4.2020